Zásady ochrany osobných údajov

Zásady a pravidlá ochrany osobných údajov

Aktualizované: 2.4.2020

Čo vám budem klamať, tieto pravidlá ochrany osobných údajov sú tu preto, lebo tu musia byť.

Väčšine je to úplne jedno, no pre tých z vás, ktorých to zaujíma – nech sa páči. Chcem byť  transparentný v tom, ako spracúvam vaše osobné údaje, pokiaľ ste návštevníkom na www.dominikharman.sk alebo členom e-mailového klubu tejto webstránky.

Všetko čo je v tomto dokumente popísané je v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Dúfam.

Slovník pojmov na začiatok:

“Osobné údaje“ sú informácie vzťahujúce sa na fyzickú osobu, ktorej totožnosť je známa alebo sa dá zistiť.

Mimochodom, vedeli ste, že ak máte email s koncovkou napríklad @gmail, nejedná sa o osobný údaj? Toľko k prehľadnosti týchto pravidiel.

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je Dominik Harman, Dolná 345/35 Žilina – Budatín, 010 03, IČO: 52623301, ktorý prevádzkuje webový portál www.dominikharman.sk.

Prevádzkovateľ vaše osobné údaje spracúva a určuje, ako dlho budú osobné údaje spracúvané a za akým účelom. Taktiež určuje sprostredkovateľov, ktorých k spracúvaní osobných údajov môže využívať.

Čiže – používam rozličné aplikácie, ktoré majú v nejakej miere prístup k vašim dátam. Ako, k akým, na ako dlho a čo s tým môžete robiť, to je popísané v tomto dokumente.

Aké osobné údaje spracúvame a prečo

Vaše osobné údaje spracovávame najmä preto, aby sme vám mohli poskytnúť čo najkvalitnejší obsah. To dá rozum.

Ak ste členom nášho e-mailového klubu, tak vám gratulujeme, lebo je tam naozaj zábava. Svojim prihlásením a zaškrtnutím toho políčka, ktoré všetci zaškrtávajú, ste nám dali súhlas na zasielanie emailov, v právnej reči “marketingových rozosielok”. Tento váš súhlas je tzv. “právnym základom” na toto rozosielanie. Uff. No a ak to nie je jasné, pre tento účel zbieram nasledovné osobné údaje: e-mailová adresa, niekedy aj krstné meno.

Čo ak chcete tento súhlas odvolať a emaily už dostávať nechcete? Zrejme ste klikli na tlačidlo “Odhlásiť sa”, ktoré je dostupné na konci každého e-mailu ktorý vám posielam, pretože nie som blbý a nechcem vás v mojom e-mailovom klube držať nasilu.

Ak ste na to tlačidlo z nejakého dôvodu nedokázali kliknúť, napíšte mi na dominik@dominikharman.sk a tým pádom budem považovať váš súhlas so zasielaním e-mailov za odvolaný.

Uchovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým bude trvať udelenie vášho súhlasu, kým budeme mať oprávnený záujem na ich uchovaní alebo kým nám účinná legislatíva takúto povinnosť uloží. Po uplynutí stanovenej retenčnej doby uchovania osobných údajov sa vaše osobné údaje zlikvidujú. Nižšie v časti „Vaše práva“ je popísané vaše právo na vymazanie údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Aby som mohol realizovať to, o čom učím svojich klientov (zisťovať ako sa vám páči moja práca na tomto webe, kam klikáte a podobne), používam služby ďalších poskytovateľov služieb. Počas tohto procesu sú zhromažďované informácie ako IP adresa, typ vášho prehliadača, jeho jazyk, časy vašich návštev, zobraznenia stránok a odkazy, na ktoré kliknete. Ale toto všetko už viete, keďže sa zrejme sami zaoberáte marketingom, nie?

 • Google Analytics – Služba Google Analytics sa používa na sledovanie štatistík o lokalite a demografických kategórií používateľov, ich záujmov a správania na webových lokalitách a informáciach o zariadeniach, ktorými sa prípájajú na danú webovú lokalitu.  Viac info tu: Google Analytics.
 • Aksimet – Služba Aksimet sa používa na ochranu komentárov pred nevyžiadnou poštou (spamom) pod článkami. Viac info tu: Aksimet.
 • ConvertKit – Najlepší poskytovateľ e-mailových služieb pod slnkom ConvertKit spracúva vašu e-mailovú adresu a v niektorých prípadoch krstné meno. Viac info tu: ConvertKit
 • Facebook – Na stránke máme vložený kúsok kódu od Facebooku, ktorý nám potom umožňuje zobraziť vám cielené reklamy na tejto sociálnej sieti a na Instagrame. Buďte radi, inak by ste videli rovnako veľa reklám, ale na ešte väčšie blbosti. Viac info tu Facebook

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Na tomto webe používame šifrovanie pomocou HTTPS protokolu od poskytovateľa Let’s Encrypt – to je ten zelený zámok vedľa URL adresy.

Vaše práva

Môžte a máte:

 • zistiť, či www.dominikharman.sk vaše osobné údaje spracúva a ak áno, aké sú to osobné údaje a aký je dôvod ich spracovania.
 • právo na opravu osobných údajov – týmto spôsobom máte možnosť opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás vedieme
 • právo na vymazanie osobných údajov – umožňuje vám požiadať nás o odstránenie osobných údajov, ak nie je dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali
 • právo na prenosnosť údajov – máte možnosť preniesť vaše osobné údaje v elektronickej a štruktúrovanej podobe z www.dominikharman.sk k inému subjektu
 • právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov – môžete nás na určitý čas požiadať o pozastavenie spracovania vašich osobných, napríklad ak chcete, aby sme preukázali jeho presnosť alebo dôvod na ich spracovanie
 • právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov – máte právo namietať v podstate všetko a hocikedy.
 • právo odvolať súhlas – pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať
 • právo podať sťažnosť na dozorný orgán – dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa môžete obrátiť, ak si myslíte, že Vaše osobnú údaje nie sú spracovávané v súhlase s účinnou legislatívou.

Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte požiadavku k ochrane osobných údajov, prosím kontaktujte ma na e-mailovej adrese: dominik@dominikharman.sk, ako som tu už niekoľkokrát napísal, ale zákon ma núti napísať to tu opäť. Takže tak. Ak s mojou odpoveďou nebudete spokojní, alebo máte pocit, že porušujem Vaše práva v tejto oblasti, obráťte sa na Úrad na ochranu osobných údajov na webovom sídle  https://dataprotection.gov.sk/uoou/ . Veľa šťastia.